My House View With Antennas

My House View With Antennas

Monday, 16 December 2013

▶ IA0MZ-ANTARCTICA in QSO con IZ0SGA e IZ0RVI. - YouTube

▶ IA0MZ-ANTARCTICA in QSO con IZ0SGA e IZ0RVI. - YouTube: ""

'via Blog this'

▶ ESSB Info TA7OM QSO VS TA4AU-TA7N-TA7OM-TA7OA-DJ1OHA-DB1EF - YouTube

▶ ESSB Info TA7OM QSO VS TA4AU-TA7N-TA7OM-TA7OA-DJ1OHA-DB1EF - YouTube: ""

'via Blog this'

▶ Простой способ формирования ESSB звука на минимальном количестве оборудования - YouTube

▶ Простой способ формирования ESSB звука на минимальном количестве оборудования - YouTube: ""

'via Blog this'

▶ Yaesu Ft 2000 ESSB QSO TA7OM VS DB1EF 21 309 05 MHZ - YouTube

▶ Yaesu Ft 2000 ESSB QSO TA7OM VS DB1EF 21 309 05 MHZ - YouTube: ""

'via Blog this'

▶ ESSB Info From TA7OM with TA Yaesu FT 2000 DMU 2000 - YouTube

▶ ESSB Info From TA7OM with TA Yaesu FT 2000 DMU 2000 - YouTube: ""

'via Blog this'

▶ ESSB from TA7OM Yaesu FT 2000 - YouTube

▶ ESSB from TA7OM Yaesu FT 2000 - YouTube: ""

'via Blog this'

Yaesu FTM-400DR The radio APRS menu test - YouTube

Yaesu FTM-400DR The radio APRS menu test - YouTube: ""

'via Blog this'

▶ Yaesu FT-920 con RTL SDR e HDSDR - YouTube

▶ Yaesu FT-920 con RTL SDR e HDSDR - YouTube: ""

'via Blog this'